Max Lupey, Engineering Manager, Text Mining Expert & Teacher

Викладач та Спікер вебінарів. Досвід в ІТ – 9+ років. Спеціалізація – інтелектуальний аналіз даних.

5+ років управління, вирішення комунікаційних проблем, наймання та  менторства IT-розробників, підтримки процесу Scrum.

Досвід Макса в ІТ – 9+ років. Спеціалізація в ІТ-проектах – Business analytics product for data visualization. Вів проекти з Java, iOS, Android, JS, PHP. В викладанні та наукових дослідженнях – Text Mining.

Макс має хороший досвід як розробки високонавантажених web-сервісів, так і їх управління. В розробці, аналізі, дизайні, впровадженні, тестуванні та підтримці Object-Oriented Applications, клієнтських / серверних та Windows / веб-додатків, розробка програм за допомогою C #, ASP.NET, JS, PHP Python, MS SQL SERVER, MySQL та різні веб-технології.

Автор та Викладач курсу «Text Mining: Основи та прикладні задачі» в SQL.ua DataAcademy.

Зараз Макс здобуває науковий ступінь PhD, пише дисертацію по темі: «Використання машинного навчання в засобах інтелектуального аналізу текстів».

Автор та Викладач курсу:

  • Text Mining: основи та прикладні задачі.