Microsoft Azure Fundamentals

Taras-Kloba-SLQua-p6tn0yivsdl0eirkbmhh8f29tezrnqrhdsmiyt1cso

Викладач та куратор курсу:
Тарас Кльоба

СЕО SQL.ua, DataMatrix CTO у EveryMatrix, Засновник SQL.ua Data Academy. Детально про досвід Тараса тут

Загальна інформація

 • Під час цього курсу слухачі вивчатимуть основи концепцій баз даних у хмарній середовищі, набудуть базових навичок роботи з хмарними службами даних та знання про хмарні служби даних у Microsoft Azure.
 • У курсі описані основні концепції даних, такі як реляційні та нереляційні дані, великі дані, аналітика, та як ці технології реалізовані в Microsoft Azure. 
 • Слухачі вивчать основні ролі та завдання у сфері обробки даних, проаналізують роботу з реляційними даними, підготовку та розгортання реляційних баз даних, роботу з хмарними рішеннями для даних Microsoft Azure. 
 • Крім того, будуть розглянуті підходи до роботи з нереляційними даними, розгортання нереляційних БД та сховищ нереляційних даних у Microsoft Azure. В курсі також розглядаються Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, Azure HDInsight і Power BI.

Для кого цей курс?

Цей курс буде корисний фахівцям, що тільки почачинають працювати з хмарними інфраструктурами,

побудованими на основі сервісів Microsoft Azure. Курс

підходить і для аудиторії не з технічної сфери,

наприклад, фахівцям, які побічно працюють з

хмарними середовищами та потребують огляду продуктів та послуг

Azure.

Цілі курсу

Після проходження даного курсу слухачі вмітимуть:

 • Розумітимуть загальні концепції хмарних обчислень та переваги їх використання
 • Знатимуть різницю між загальнодоступними, приватними та гібридними хмарними середовищами
 • Пояснювати, що таке IaaS, PaaS та SaaS
 • Знатимуть ключові архітектурні компоненти Azure architectural: regions, geographies, resource groups
 • Знатимуть різні сценарії використання ключових сервісів Azure
 • На базовому рівні розуміти роботу таких рішень Azure, як Internet of Things та Machine Learning
 • Знати доступні інструменти управління Azure, наприклад, Azure PowerShell та the CLI
 • Описувати безпечні параметри підключення до віртуальної мережі за допомогою Network Security Groups
 • Знати опції автентифікації та авторизації
 • Знати сценарії, які зручно використовувати
 • Security Center, Key vault та інші опції безпеки
 • Розуміти політики Azure та механізм контролю доступу на основі ролей
 • Використовувати Azure Monitor та Azure Service Health
 • Описувати стандарти конфіденційності, відповідності вимогам та захисту даних
 • Використовувати підписку Azure
 • Планувати та керувати підписками та витратами
 • Аналізувати можливі варіанти підтримки в Azure
 • Описувати Azure SLAs
 • Аналізувати життєві цикли сервісів Azure

Програма курсу:

Модуль 1

Основні концепції хмарних середовищ

– Чому використовують хмарні послуги

– Типи хмарних моделей

– Типи хмарних сервісів

Модуль 2

Ключові сервіси Azure

– Ключові архітектурні компоненти Azure

– Ключові служби та продукти Azure

– Рішень Azure

– Інструменти керування Azure

Модуль 3

Безпека, конфіденційність, відповідність та довіра

– Захист мережевих підключень

– Ключові сервіси ідентифікації в Azure

– Інструменти безпеки, їх основні функції

– Методології управління Azure

– Моніторинг та звітність

– Стандарти конфіденційності, відповідності та захисту даних

Модуль 4

Ціноутворення та підтримка в Azure

– Підписки Azure

– Планування та управління витратами

– Варіанти підтримки, доступні в Azure

– Azure Service Level Agreements (SLAs)

– Життєвий цикл сервісу в Azure