Analyzing Data with Microsoft Power BI

Taras-Kloba-SLQua-p6tn0yivsdl0eirkbmhh8f29tezrnqrhdsmiyt1cso

Викладач та куратор курсу:
Тарас Кльоба

СЕО SQL.ua, DataMatrix CTO у EveryMatrix, Засновник SQL.ua Data Academy. Детально про досвід Тараса тут

Загальна інформація

  • В даному курсі розглядаються різні передові методи та найкращі практики моделювання, візуалізації та аналізу даних за допомогою Power BI, які відповідають вимогам конкретного бізнесу.
  • Курс охоплює такі питання: як отримати доступ та обробити дані з ряду джерел, включаючи реляційні та нереляційні бази даних; як реалізувати належні стандарти та політики безпеки у всьому просторі Power BI; як формувати та аналізувати звіти та створювати робочі області для спільного використання та розповсюдження контенту.

Для кого цей курс?

Аудиторія даного курсу – фахівці в галузі даних та  бізнес-аналітики, які хочуть навчитися ефективно виконувати аналіз даних за допомогою Power BI. Крім того, курс буде корисний фахівцям, які розробляють звіти із візуалізацією даних.

Цілі курсу

Після проходження даного курсу слухачі вмітимуть:

  • Отримувати, очищати та перетворювати дані
  • Моделювати дані для підвищення продуктивності та масштабованості
  • Створювати гнучкі звіти для аналізу даних
  • Виконувати розширену аналітику звітів
  • Надавати загальний доступ до контенту для аналітики
  • Створювати звіти з розбивкою на сторінки Power BI

Програма курсу:

Модуль 1

Початок роботи з Microsoft Data Analytics

– Аналіз даних в Microsoft

– Огляд та використання служби Power BI

– Початок роботи з Power BI

– Лабораторна робота: Початок роботи з Power BI

Модуль 2

Подготовка данных в Power BI

– Отримання даних із різних джерел

– Оптимізація продуктивності

– Аналіз та реакція на помилки даних

– Лабораторна робота: Підготовка даних у Power BI Desktop

Модуль 3

Очистка, преобразование и загрузка данных в Power BI

– Шейпінг даних

– Поліпшення структури даних

– Профілювання даних

– Лабораторна робота: Перетворення та завантаження даних у Power BI Desktop

Модуль 4

Проектування моделі даних у Power BI

– Введення у моделювання даних

– Робота з таблицями

– Розмірності та ієрархії

– Лабораторна робота: Моделювання даних у Power BI Desktop

– Лабораторна робота: Поглиблені функції моделювання даних у Power BI Desktop

Модуль 5

Создание показателей с использованием DAX в Power BI

– Знайомство з DAX

– Контент DAX

– Комплексний DAX

– Лабораторна робота: Знайомство з DAX у Power BI Desktop

– Лабораторна робота: Розширені функції DAX в Power BI Desktop

Модуль 6

Оптимизация производительности модели

– Використання змінних

– Оптимізація моделі даних для підвищення продуктивності

– Оптимізація моделей DirectQuery

– Створення та управління агрегуванням

Модуль 7

Створення звітів

– Аналіз складу звіту

– Поліпшення звіту

– Лабораторна робота: Розробка звітів у Power BI

– Лабораторна робота: Покращення звітів з використанням форматування

Модуль 8

Створення панелей моніторингу

– Створення панелі моніторингу

– Панелі моніторингу, що працюють у реальному часу

– Поліпшення панелі моніторингу

– Лабораторна робота: Створення панелей моніторингу

Модуль 9

Створення сторінкових звітів у Power BI

– Огляд сторінкових звітів

– Створення сторінкових звітів

– Лабораторна робота: Створення звіту із розбивкою на сторінки Power BI Desktop

Модуль 10

Виконання розширеної аналітики

– Розширена аналітика

– Аналіз даних за допомогою AI Visuals

– Лабораторна робота: Аналіз даних у Power BI Desktop

Модуль 11

Создание и управление рабочими областями

– Створення робочої області

– Загальний доступ та управління ресурсами

– Лабораторна робота: Спільний доступ до контенту Power BI

Модуль 12

Управление наборами данных в Power BI

– Параметри

– Набори даних

Модуль 13

Безпека

– Безпека в Power BI